Ürün Bildirimleri
Kozmetik ürünlerin kaydının yapılması.
Kozmetik Ürün Formülasyon kontrollerinin yapılması ve mevzuata uygunluğunun kontrolü
Kozmetik ürün başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Ürün Bilgi Dosyası Hazırlığı
TİTCK mevzuatına göre kozmetik ürün bilgi dosyasının hazırlanması