Medikal Çeviri

Tıptaki yeni gelişmeleri takip eden çevirmenlerimiz, bu gelişmeleri geçmişten gelen deneyimi ve bilgi birikimiyle birleştirir. Bunun sonucu da, doğru ve üstün kaliteli çevirilerdir. Saylon olarak ilkemiz, sunduğumuz doğru ve üstün kaliteli çevirileri orijinal metne sadık kalarak akıcı ve kolayca okunabilen metinler haline getirmektir. 

 
Medikal Çeviride Multidisipliner Deneyim
Saylon, uzun yıllardan bu yana ilaç endüstrisinin önde gelen firmalarıyla çalışmakta ve tıbbın pek çok alanını kapsayan birikim ve deneyimini sunmaktadır. Yıllardır aksamadan devam eden bu iş birliği, sorumluluk bilincimizin bir kanıtıdır.
 
Dil Yeteneğini Medikal Alandaki Bilgi ve Deneyimiyle Birleştiren Çevirmenler
Medikal alanda çalışan çevirmenlerimiz ve editörlerimiz için, her yeni çeviri metni aynı zamanda yeni bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle çeviri süreci de son derece özeldir. Dağarcığa yeni bilgilerin eklendiği, mevcut bilgi birikimi ve deneyimin dil ve ifade becerileriyle birleşerek, orijinal metnin hiçbir anlam kaybına uğramadan akıcı ve anlaşılır bir biçimde hedef dile aktarıldığı bir süreç.
 
Onaylanmış Kalite ve Veri Güvenliği
Üyeliklerimiz ve kalite sertifikalarımızla ilgili bilgiler. Saylon, çevirmen seçiminden son kontrole kadar tüm süreci kapsayan ve sürecin en hatasız şekilde tamamlanmasını garanti eden standartları belirleyen ISO 9001 ve ISO 17100 belgelerine sahiptir.
 
Çeviri desteği sağladığımız bazı medikal metin türleri:
Klinik Çalışmalar
   • Klinik çalışma protokolleri
   • Bilgilendirilmiş olur formları (gönüllüler için)
   • Hasta bilgi broşürleri
   • Araştırmacı broşürleri
   • Klinik çalışma anlaşmaları
 
Medikal Yayınlar
   • İlaç araştırmalarına ilişkin yayınlar
   • Literatürde yer alan yayımlanmış ya da yayımlanacak olan makaleler
   • Tedavi kılavuzları
   • Alanlarında uzman fikir önderleri tarafından yazılmış olan kitaplar
   • Eğitim kitapları
   • Hastalara yönelik sağlık hizmetleri broşürleri
 
Tıbbi Ürünler / Tıbbi Cihazlar
   • Kısa ürün bilgisi (KÜB)
   • Kullanma talimatı (KT)
   • Kullanma kılavuzları
   • Ürün eğitimine yönelik dokümanlar
   • Ürün eğitimine yönelik sunumlar
   • Tıbbi ürünler ve tıbbi cihazlar için hazırlanan web sitelerinin çevirisi/yerelleştirilmesi
 
Ruhsat Dosyaları
   • Klinik dışı genel özet (2.4)
   • Klinik genel özet (2.5)
   • Önerilen KÜB / KT metinleri
   • Önerilen ürün etiketleri