Tam Ruhsat Başvuru Dosyası Hazırlığı (e-başvuru)
Veteriner Tıbbi Ürün Ruhsat Dosyalarının e-başvuru formatında hazırlanması
Mevcut ruhsatlı ürünlerin dosyalarının yeni yönetmeliğe göre güncellenmesi

Varyasyon Dosyası Hazırlığı
Tip IA, Tip IB ve Tip II varyasyon dosyalarının hazırlanması

Küb/Kt Hazırlığı Güncellenmesi
Kısa ürün bilgisi, prospektüs, iç ve dış etiketlerin güncel yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması ve güncellenmesi

Gmp Dosyası Hazırlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı gereklilikleri ve GMP kılavuzu doğrultusunda yurtdışından ithal edilecek ürünler için GMP denetimi başvuru dosyasının hazırlanması

Ruhsat Yenileme ve Devir İşlemleri
Pazarlama izni yenileme ve devir başvurularının hazırlanması