CAT TOOLS VE TRANSLATION MEMORY NEDİR?

BU TEKNOLOJİLERİ KULLANMAK ÇEVİRİLERDE NEDEN BÜYÜK ÖNEM TAŞIR? 

 

CAT Tools (Computer-aided Translation Tools), yani Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları, çevirmenlerin işlerini kolaylaştırmakta ve çeviri sürecinin daha verimli ve tutarlı olmasını sağlamaktadır. Translation Memory ise Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarında Çeviri Belleği’dir, TM şeklinde kısaltılır.

 

Bir çevirinin kaliteli ve tutarlı olması için müşteri tarafından sağlanan terminoloji listeleri oldukça önemlidir. Eğer kapsamlı bir terminoloji listesi mevcutsa, çeviri daha hızlı ilerleyecek ancak, listeler arasında gidip gelmek zaman kaybına yol açacaktır. Bu noktada CAT Araçları’nın kullanımı hem zamandan tasarruf edilmesine hem de daha tutarlı çeviriler üretilmesine yardımcı olmaktadır. Terminoloji listeleri, CAT Araçları ile birlikte kullanıldığında cümle içinde geçen ve listede bulunan terimler yazılım aracılığıyla çevirmenin karşısına otomatik olarak çıkmaktadır. Bu sayede sayfalarca terminoloji listesinde arama yapmanıza gerek kalmamaktadır. Programların ara biriminde (ara birim: iki farklı programın birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayan yazılım) yer alan terminoloji penceresinde tüm terimler yer alarak çeviri sırasında uygun olan terimi metninizin içine yerleştirme olanağı sunmaktadır.

 

CAT Araçları, aynı zamanda çevirinin kalitesini kontrol etmede de rol oynamaktadır. Yazılım olmadan yapılan yazım kontrolü uzun bir zaman alırken CAT Araçları ile bu süreç kısaltılabilmektedir.

CAT Araçları, terminoloji, imla kontrolü ve metin içi tutarlılığı sağlarken doküman formatının da korunmasına yardımcı olmaktadır. Hedef dildeki metnin biçimlendirilmesi, kaynak dildeki metnin formatına uygun bir şekilde otomatik olarak yapılabilmektedir.

 

Bir çevirmen için en önemli unsurlardan birisi de yapılan çalışmanın yedeklenmesidir. Bu noktada CAT Araçları yine devreye girer. Çevrilen her kelime, sekme kapatıldığında doğrudan çeviri belleğine kaydedilir. Herhangi bir aksilik olması halinde, kontrolünüz dışında kapanan ekranlar, siz programı açtığınızda otomatik olarak geri yüklenecektir. Bu sayede üzerinde çalıştığınız doküman eksiksiz bir şekilde karşınıza çıkacaktır.

 

Kısacası CAT Araçları terminoloji oluşturma, çeviri metninde kaliteyi arttırma, hedef dilde tutarlılık, orijinal doküman formatını koruma gibi birçok konuda kolaylık sağlayarak çevirmenlere daha kaliteli bir iş çıkarmalarında ve yaptıkları işlerde zaman kazanmalarında yardımcı olmaktadır.

 

Çeviri belleği ise, bir CAT Aracında daha önceden çevrilen ifadelerin, cümlelerin ve terimlerin kayıtlı tutulduğu bir veri tabanıdır. Çevirmenlerin bu teknolojileri kullanması, mevcut projede veya gelecekteki projelerde karşılarına çıkacak benzer ve/veya aynı içeriklerin çevrilmesinden doğan iş yükünü azaltır ve çeviri süresini kısaltır. Aynı zamanda, şirketinizin terminolojisinin tutarlı bir şekilde her çeviri projenize yansımasını sağlayarak daha kaliteli bir portföy oluşturmanıza olanak verir.

 

Çeviri belleği kullanmanın faydalarını aşağıdaki şekilde ele alabiliriz:

 

  • Çeviri bellekleri, çevirilerdeki boş bölümleri kabul etmediği için eksik çevirinin önüne geçilir.
  • Terminolojilerin tutarlı olmasını sağlar. Bu madde özellikle bir proje üzerinde birden fazla çevirmen çalışıyorsa çok önemli bir hale gelir.
  • Çevirmenlere çeşitli formatlardaki belgeler üzerinde çalışabilme olanağı sağlar.
  • Veri tabanında kaydedilen terminoloji ve ifadelerin yeniden çevrilmesine ihtiyaç duyulmaz.
  • Yüksek hacimli çeviri projelerinin maliyetlerini düşürür.

 

Konu ile ilgili detaylı bilgi için bizlere info@saylon.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.